Medlemstal – udviklingen i idrættens medlemstal dækker over regionsforskelle

Bag tallene ligger dog forskelligheder hvis vi ser på udviklingen i de forskellige landsdele.

Region 2022 2023 Udvikling Procent
Hovedstaden 790.741 830.604 39.863 5,04%
Region Sjælland 358.628 364.859 6.231 1,74%
Syddanmark 574.042 573.738 -314 -0,05%
Midtjylland 646.843 653.712 6.869 1,06%
Nordjylland 293.286 312.192 18.609 6,35%

Regionsvis går udviklingen fra et lille minus til plus over 6% i 2023. Og her skal vi nok rundt omkring kigge ind i hvad årsagerne er forskellige i de forskellige kommuner. Men jo egentlig en undren over at Syddanmark nærmest ikke har nogen tilgang. Og her kan vi jo i idrætsrådene netop indtænke hvad vores bidrag og hvad vores påvirkning skal være for at øge idrætsdeltagelsen i vores kommune.

7. april 2024