Bestyrelsesvalg – 5 blev genvalgt og 1 nyvalgt – Jørn C. Nielsen genvalgt som formand

Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode                                                    
Hvert år er 5 bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af 10 medlemmer) på valg:
Der var genvalg til:
Region Hovedstaden – Lars La Cour, formand for Fredensborg Idrætsråd
Region Sjælland – Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd
Region Syddanmark – Ole Hansen, næstformand i Nyborg Idræts Samvirke
Region Midtjylland – Michael Hejlskov, næstformand i Favrskov Idræts Samvirke
Region Nordjylland – Karsten Elkjær, næstformand hos Mariagerfjord Foreningsråd
og nyvalg til:
Region Nordjylland – Tem Frank Andersen, næstformand i Samvirkende Idræts Foreninger Aalborg (SIFA)
Foto, fra venstre : Jørn C. Nielsen, Slagelse og Tem Frank Andersen, Aalborg
Formand blev genvalgt
På den efterfølgende konstituering blev Jørn C. Nielsen fra Slagelse, genvalgt som formand. Herudover afstedkom konstitueringen følgende:
John Sørensen – næstformand
Michael Hansen – økonomiansvarlig
Ole Hansen – sekretær
20. april 2024