Danske Idrætsråd & Samvirker deltager på Idrætsmødet i Aalborg

Danske Idræts & Samvirker ser frem til de kommende dage på Idrætsmødet!

Inspiration – holdninger og spændende dialoger på tværs i idrætten 🏐⚽️🔝

Et af debatemnerne er:

“Hvordan styrker vi den lokale idræts stemme i din kommune”

Det sker: tirsdag, den 23. april 2025 kl. 16.45!

De lokale idrætsråd og idrætssamvirker kan være en væsentlig medspiller og medudvikler af idrætten lokalt.

Peter Laigaard, formand for Kultur og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, Jørn C. Nielsen formand for Danske Idræts & Samvirker, Evald Lange Rise, medlem af Sundheds- og Kulturudvalget og formand for Eliterådet i Aalborg kommune, Ole Nielsen, formand for Samvirkende Idræts Foreninger i Aalborg (SIFA) vil debattere og komme med indspark til:

Hvilke tips/ideer er der til arbejdet med kommunen?
Hvordan får man inddraget den lokale idræt i processerne?
Hvilke andre forhold skal der tages højde for?
Hvordan får vi en god og konstruktiv proces i og med kommunen?

22. april 2024