FN’S Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at tage stilling til områder som fattigdom, uligheder, sundhed og bæredygtig økonomisk vækst.

Nr. 3. Sundhed & Trivsel:
DIS vil arbejde på forebyggelse samt det generelle sundsniveau ved at sætte fokus på at flest mulige borgere bevæger sig igennem hele livet i den lokale idræt.

Nr. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:
DIS vil støtte op om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende og støtte det bæredygtige i den lokale idræt.

Nr. 17. Partnerskaber:
DIS vil fokusere på Partnerskaber i forhold til alle aldersgrupper og med fokus på den lokale idræt.