Vision

”Vi vil understøtte Idrætsrådene & Samvirkerne i Danmark og være deres naturlige samarbejdspartner”

Slogan:

”Vi spiller hinanden bedre – til gavn for den lokale idræt”