Pas godt på de frivillige og idrætsforeningerne – de løfter meget viser ny undersøgelse

En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet fremhæver, at de frivillige løfter meget i lokalsamfundene.
Foreningerne spiller en vigtig rolle mange steder som motor med både idræt og
lokale aktiviteter konkluderer centerleder Evald Bundgaard Iversen, Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.
Lokale frivillige skaber stor værdi til lokalsamfundene
Rundt om i kommunerne gør de frivillige en kæmpeindsats, derfor er vi i Danske Idrætsråd & Samvirker bekymrede for de kommuner som i 2024 har sparet på økonomien overfor idrætsforeningerne, da de skaber store værdier understreger formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker.
Derfor en opfordring til, at når der tales om kommunernes økonomi indtænke den “skjulte” værdi som skabes rundt om i de lokale idrætsforeninger og tage det med i dialogen når de kommunale budgetter skal drøftes – siger Jørn C. Nielsen.
Foreningernes Bidrag til lokalsamfundet 

Andelen af foreninger, der inden for de seneste fem år har deltaget i aktiviteter og initiativer, der har som formål at støtte og udvikle aktiviteter, institutioner eller virksomheder i lokalsamfundet – opdelt på lokalsamfund efter deres størrelse.

Byer med mindre end 3000 indbyggere:                                                                                                                                                 Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter (59 pct.), grønne områder (49 pct.), skoler (42 pct.), daginstitutioner (30 pct.) og dagligvarebutikker (30 pct.)

Byer med 3000 til 5000 indbyggere:                                                                                                                                                              Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter (47 pct), skoler (26 pct.), dagligvarebutikker (23 pct.), grønne områder (22 pct.) og ældreinstitutioner (22 pct.)

Byer med mere end 5000 indbyggere:                                                                                                                                                      Kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter (46 pct), skoler (37 pct), grønne områder (26 pct.) og private virksomheder (20 pct).

3. maj 2024