DIS Fortjensttegn uddelt til Inga Skjærris, Roskilde Idræts Union

Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) uddelte første guldnål til Inga Skjærris, Roskilde Idræts Union.
Inga Skjærris har i den grad været en lokal ildsjæl, hvor hun i en menneskealder har været i front for idrætsforeningen i Viby Sjælland – Viby IF med over 2.500 medlemmer og har tillige været en stor drivkraft i Roskilde Idræts Union.
Trods pensionsalderen er passeret ses den tidligere borgmester i Ramsø kommune stadig på cykel og aktiv i golfspillet.
Blandt mange opgaver var Inga Skjærris medforfatter af “Betænkning om breddeidrætten”.
Derfor en fuld fortjent hæder til Inga Skjærris som modtager af Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS)’s guldnål som en ildsjæl udover det sædvanlige for den lokale idræt understregede formand Jørn C. Nielsen (DIS) ved overrækkelsen.
Inga Skjærris kunne ikke holde sine tårer tilbage imens forsamlingen klappede taktfast.

“DIS – guldnål tildeles personer for lang og tro tjeneste, og som har udvist et ekstraordinært og fortjenstfuldt virke indenfor lokalidrætten i DIS-regi; for idrætsråd/idrætssamvirke/idrætsunion. Personen hædres for en indsats, der ligger udover det sædvanlige, og som er kommet den lokale danske idræt til gavn”.

20. april 2024