Danske Idrætsråd & Samvirker voksede i 2023 og repræsenterer nu over 815.000 medlemmer

Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) kunne på lørdagens generalforsamling fortælle, at 10 nye idrætsråd i 2023 havde meldt sig ind i DIS.
Det betyder at DIS nu repræsenterer over halvdelen af landets idrætsråd og status er at 5 ud af de 7 største kommuner i Danmark nu er medlem.
Samlet repræsenterer Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) nu 3.028 idrætsforeninger og 815.392 medlemmer.
Vi er meget tilfreds med opbakningen, som oversteg vores forventninger og er meget fortrøstningsfulde omkring fremtiden udtaler formand Jørn C. Nielsen.
20. april 2024