Markante forskelle i udviklingen af medlems/aktivitets-tilskud til foreningerne i perioden 2013-2023

Markante forskelle i udviklingen af medlems/aktivitets-tilskud til foreningerne i perioden 2013-2023. 4 kommuner ligger markant under landsgennemsnittet – det bekymrer Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS).

Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) har kigget på både niveau og udviklingen siden 2013 i foreningernes medlems/aktivitets-tilskud i de enkelte regioner og kommuner. Netop dette tilskud er budgetteret under Folkeoplysningsområdet i de enkelte kommuner. 

Region Syddanmark har laveste niveau

Region Syddanmark’s gennemsnitlige tilskud er med 52 kroner pr. indbygger den region med laveste niveau set i forhold til landsgennemsnittet på 74 kroner pr. indbygger.

Det er 22 kroner eller næsten 30% lavere end landsgennemsnittet.

Vejen og Langeland kommuner anvender markant mindre beløb pr. indbygger.

Vejen kommune er faldet fra 36 kroner pr. indbygger i 2013 til i 2023 at udgøre 30 kroner pr. indbygger.

Samme udvikling er sket i Langeland kommune, som er faldet med 26,3% fra 38 kroner pr. Indbygger i 2013 til 28 kroner i 2023, og den udvikling bekymrer formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS).

3.38.73 – Frivillige Folkeoplysende Foreninger (typisk medlems/aktivitetstilskud) Budget 2023

 

Kommune Bruttoudgifter pr. indbygger

2023

Bruttoudgifter pr. indbygger

2013

Vejen 30 36
Langeland 28 38

 

Kilde: Danmarks Statistik – BUDK 32

Region Midtjylland ligger lavt

Region Midtjylland’s tilskud udgør 69 kroner pr. indbygger for budgetåret for 2023, hvilket er under landsgennemsnittet på 74 kroner pr. indbygger,

Ringkøbing/Skjern og Horsens kommuner ligger lavt

I Region Midtjylland er der tilmed 2 kommuner der ligger lavere end regionens i forvejen lave niveau.

 

Kommune Bruttoudgifter pr. indbygger

2023

Bruttoudgifter pr. indbygger

2013

Horsens 42 48
Ringkøbing/Skjern 38 64

 

Kilde: Danmarks Statistik – BUDK 32

Det drejer sig om Ringkøbing/Skjern kommune der er faldet fra 64 kroner pr. indbygger i 2013 til

38 kroner i 2023, hvilket er et markant fald på over 40%.

Derudover handler det om Horsens kommune, som i perioden fra 2013 til 2023 er faldet fra 48 til 42 kroner. Også den udvikling fra 2013 til 2023 ser betænkelig ud, ikke mindst da niveauet ligger markant under landsgennemsnittet.

Forbrugerpris indeks udvikling skal også ”indregnes”

I November 2013 udgjorde forbrugerprisindekset 99,1 og i november 2023 er det steget 117,3, hvilket betyder en prisudvikling på 18,2% og derfor er ovennævnte fald reelt faldet mere.

Selve tilskuddet er en vigtig faktor i forhold til at sætte fokus på fællesskabet og få hul på bylden i lyset af corona nedlukningerne. Det gælder i forhold til både fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer siger Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS),

Udviklingen forskellig på landsplan

Udviklingen i foreningernes medlems/aktivitetstilskud i de 5 regioner dækker over store forskelle i perioden 2013-2023.

 

3.38.73 – Frivillige Folkeoplysende Foreninger (typisk medlems/aktivitetstilskud) Budget 2023

 

Region Bruttoudgifter pr. indbygger

2023

Bruttoudgifter pr. indbygger

2013

Hovedstaden 91 78
Sjælland 72 70
Syddanmark 52 60
Midtjylland 69 66
Nordjylland 84 98
Hele Danmark 74 72

 

Kilde: Danmarks Statistik – BUDK 32

 

Region Nordjylland er i perioden fra 2013-2023 gået hele 14 kroner tilbage eller 14,3%, til 84 kroner pr. indbygger. Også Region Syddanmark er gået tilbage fra 60 kroner pr. indbygger til 52 kroner i samme periode eller 13,3% og det er selvom gennemsnittet for hele landet er gået fra 72 kr. til 74 kroner pr. indbygger.

Vigtigt for idrætsområdet, at kigge på både folkeoplysningsområdet og øvrige idrætsudgifter

Vi er naturligvis klar over, at der rundt om i kommunerne også indgår andre idrætsudgifter i budgetterne og derfor ser vi også frem til at den tredje undersøgelse på folkeoplysningsområdet gennemføres til næste år – som Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) står for – og måske giver den os flere svar fremhæver formand Jørn C. Nielsen. Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS).

VIFO’s undersøgelse sker på omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, hvordan den økonomiske støtte er fordelt, og hvilke øvrige rammer og procedurer der findes på folkeoplysningsområdet i kommunen og det ser vi som sagt frem til siger Jørn C. Nielsen.

11. december 2023