Jørn C. Nielsen gennemgår baggrunden for etableringen på den stiftende generalforsamling 24. september 2022 i Fredericia

Betoningen omkring Danske Idrætsråd & Samvirker er den lokale idræts interesseorganisation, som vil være med til at skabe de bedst mulige rammer for idrætten i landets kommuner. 

DIS er en uafhængig idrætsorganisation og et forum for dialog mellem relevante idrætspolitiske aktører med fokus på den lokale idræt.  

Organisationen varetager medlemmernes idrætspolitiske interesser og er således disses talerør i idrætsdebatten både regionalt og på landsplan.