IKF (Idræt – Kultur – Fritid) og Danske Idrætsråd & Samvirker har fælles interesser også den grønne dagsorden

IKF (Idræt – Kultur – Fritid) som sammen med Halinspektørforeningen har en vigtig rolle når der tales om indendørs og udendørs faciliteter, men også Danske Svømmebade.

Derfor naturligt, at formand Helge Høy-Caspersen, IKF og formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker havde en konstruktiv dialog omkring idrætsfaciliteterne i Danmark.

Et spændende tiltag, er Green Sport Facility-diplom, som idrætsfaciliteter kan få bevis på, at netop deres idrætsfaciliteter er certificeret som at grønt idrætsanlæg.

Dette kan være en opfordring til de danske kommuner, at vi også tænker den grønne dagsorden ind betoner formand Jørn C. Nielsen, DIS.

28. juni 2023