Idrætsmøde i Aalborg 2., 3. og 4. maj 2023 med vigtige politiske dagsordener indenfor idrætten

Idrætsmødet 2., 3. og 4. maj 2023 i Aalborg kiggede bl.a. ind i samarbejder / partnerskaber imellem kommuner og organisationer.

Folkeoplysningsloven – begrænsning eller mulighed ? hvor næstformand Thomas Bach, DIF og direktør Mikkel Nørtoft Magelund, DGI, og bl.a. Morten Brustad debatterede.

Maje Pilgaard, IDAN havde bl.a. fokus på de kommunale politikker – Idrætspolitik I Fritidspolitik I Folkeoplysningspolitik og sammen med direktør Troels Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut gennemgik bl.a. indholdet i politikkerne.

Danske Idrætsråd & Samvirker var repræsenteret, hvor at bestyrelsesmedlem Karsten Elkjær og formand Jørn C. Nielsen deltog.

03. Maj 2023