Generalforsamling i Vejle – DIS repræsenterer over 735.000 medlemmer fordelt over hele landet

På Danske Idrætsråd & Samvirkers generalforsamling i Vejle, blev det konstateret, at DIS nu repræsenterer 735.368 medlemmer, i 2.706 idrætsforeninger rundt om i landet.
Formand Jørn C. Nielsen (DIS) talte om, at DIS’s vigtigste rolle at være inspirator for kommunernes idrætsråd, samvirker og unioner og være disses talerør på regionalt og på landsplan. Det betyder at ” Vi spiller hinanden bedre – til gavn for den lokale idræt” fremhævede formanden.

DIS bestyrelsen har udlagt flere strategispor bl.a. af have fokus på tilskudsområderne rundt om i kommunerne og nævnte bl.a. at kommunernes medlems- og aktivitets tilskud desværre udvikler sig i den gale retning betonede Jørn C. Nielsen

Endelig vil DIS på bæredygtighedsdagsordenen, sætte fokus på 3 af FN’s verdensmål.

Nyvalg til bestyrelsen
På mødet var der nyvalg til Ole Nielsen, Aalborg – Michael Hejlskov Jacobsen, Hinnerup – Michael Hansen, Vejle – Frank Veje Jacobsen, Roskilde og Lars la Cour, Fredensborg.

Herudover var der genvalg til formand og næstformand.

Det samlede bestyrelse ser herefter således ud:
Formand Jørn C. Nielsen, Slagelse – næstformand John Sørensen, Gladsaxe – Michael Hansen, Vejle – Ole Hansen, Nyborg – Lars la Cour, Fredensborg – Frank Veje Jacobsen, Roskilde – Charles Damholt, Herning – Michael Hejlskov Jacobsen. Hinnerup – Karsten Elkjær, Hadsund og Ole Nielsen, Aalborg.

Efter generalforsamlingen var der et spændende indlæg fra skoleleder Rene Nielsen, Nymarkskolen i Slagelse, som blev Danmark’s første certificerede idrætsskole af Team Danmark, DIF og VIA University College i 2020.

 

22. april 2023