DIS sætter fokus på FN’s verdensmål

Nr. 3. Sundhed & Trivsel:
DIS vil arbejde på forebyggelse samt det generelle sundhedsniveau ved at sætte fokus på at flest mulige borgere bevæger sig igennem hele livet i den lokale idræt.

Nr. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:
DIS vil støtte op om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende og støtte det bæredygtige i den lokale idræt.

Nr. 17. Partnerskaber:
DIS vil fokusere på Partnerskaber i forhold til alle aldersgrupper og med fokus på den lokale idræt.

21. april 2023