Dialog med Danmarks Idræts Forbund (DIF)

Formand Hans Natorp og næstformand Thomas Bach og formand Jørn C. Nielsen havde sat hinanden i stævne for at drøfte, hvordan vi sammen løfter den lokale idræt bedst muligt.

DIS imødeser den fortsatte dialog omkring idrættens fremtid til glæde for den lokale idræt.