Den midtjyske idrætsrådsstemme – Michael Hejlskov Jacobsen fyldte 60 år

Næstformand Michael Hejlskov Jacobsen, Favrskov Idrætssamvirke fyldte 17. november 2023 60 år.

Udover kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov kommune’s flotte tale til Michael, der tillige er formand for Folkeoplysningsudvalget i Favrskov kommune, fortalte DIS formand Jørn C. Nielsen om Michael’s væsentlige bidrag og den tydelige midtjyske stemme i idrætsrådsdebatten.

Stort tillykke Michael lykønskes af DIS-formanden.

17. oktober 2023