Debat på idrætsmødet – hvor kan idrætsrådene understøtte og give merværdi til lokalidrætten?

Danske Idrætsråd & Samvirker deltog på idrætsmødet bl.a. i debatoplæg:

Idrætsråd og idrætssamvirkers virke – hvad kan I – og hvad vil I?

Sessionen blev debatteret af sekretariatschef Martin Borch, Idrætssamvirket i Aahus – formand Anna Marie Olesen, Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker og moderatorerne Mikkel Risager, Aalborg kommune og direktør Henrik H. Brandt, Sports Hub Denmark stillede spørgsmål til panelet.

Jørn C. Nielsen fremførte bl.a. at vi i Danske Idrætsråd & Samvirker har særligt fokus på

  • Samlende organ for idrætsrådene og samvirkerne – og dermed synligt talerør i idrætsdebatten 
  • Idrætsrådenes opgaver lokalt 
  • Lokal idrætspolitik 
  • Kommunernes budget/økonomi 
  • Folkeoplysningsområdet

04. Maj 2023