Danske Idrætsråd & Samvirker ser store forskelle i udviklingen af medlems/aktivitetstilskud til foreningerne (Nyhedsbrev 3/2023)

Danske Idrætsråd & Samvirker ser store forskelle i udviklingen af medlems/aktivitets-tilskud til foreningerne. Region Syddanmark ligger markant hele 22 kroner lavere eller knap 42% under landsgennemsnittet.

Den landsdækkende idrætsorganisation Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS), der er talerør for de lokale idrætsråd og samvirker, ser en uensartet udvikling i foreningernes medlems/aktivitets-tilskud i de enkelte kommuner fortæller formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS).

De lokale idrætsråd bør kigge lokalt, ikke mindst på udviklingen igennem en årrække.

Opmærksomhedspunkt til budgetdrøftelserne i kommunerne grundet den forskellige udvikling

Udviklingen i foreningernes medlems/aktivitetstilskud i de 5 regioner dækker over store forskelle i udviklingen i perioden 2007-2023. I Region Nordjylland har man haft et fald på knap 12% til 84 kroner. Region Syddanmark ligger markant hele 22 kroner lavere eller knap 42% under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet ligger på 74 kroner pr. indbygger (2023).

3.38.73 – Frivillige Folkeoplysende Foreninger (typisk medlems/aktivitetstilskud) Budget 2023
Region Bruttoudgifter pr. indbygger

2007

Bruttoudgifter pr. indbygger

2023

Hovedstaden 87 91
Sjælland 71 72
Syddanmark 55 52
Midtjylland 63 68
Nordjylland 95 84
Hele Danmark 73 74
Kilde: Danmarks Statistik – BUDK 32

Medlems/aktivitetstilskud vigtigt for foreningslivet

Et forventet fald i tilskuddet, som er sket i Region Nordjylland og Syddanmark er jo desværre ikke den rigtige ”benzin” for at fastholde og videreudvikle medlemstallet for vores idrætsforeninger, som i forvejen ikke alle steder er kommet op i gear efter de udfordrende Corona-nedlukninger.

Derfor er selve tilskuddet en vigtig faktor i forhold til at sætte fokus på fællesskabet og få hul på bylden i lyset af corona nedlukningerne. Det gælder både på fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer pointerer formand Jørn C. Nielsen. Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS)