Danske Idrætsråd & Samvirker’s generalforsamling 20. april 2024 i Slagelse

Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 20. april 2024 i Slagelse og her uddrag af beretningen:

Medlemstal og nye idrætsråd på vej..

Vi er glade for at have budt 10 nye idrætsråd i 2023, det er en udvikling, som vi i bestyrelsen ikke havde turde håbe på, og medlemstallet er større end vi havde håbet.

I årets løb har vi været i kontakt med en række af jer idrætsråd og vi håber at dialogen både fortsætter og styrkes yderligere fremover. Jeg har selv været på besøg flere idrætsråd for at give inspiration i enkelt problemstillinger.

Det gælder jo netop om, at vi ikke alle behøver at opfinde den ”dybe tallerken” hvis den allerede er opfundet.

Vi har senest oplevet at bydele i Københavns området, er i gang med at oprette nye idrætsråd til gavn for lokalbefolkningen. Her ønsker vi gerne i DIS at være en aktiv medspiller i opstartprocessen.

Idrætsforeninger – antal

11.262 idrætsforeninger er der i de 3 øvrige idrætsorganisationer i (DIF, DGI og Firmaidrætten) – unikke tal renset for dobbelt medlemskab, men for de enkelte organisationer viser hvor mange idrætsforeninger der er landet over

Organisation 

2023

Firmaidrætten

214

DGI

6.740

DIF

8.488

 

Organisation

2023

DIS

3.028

Tilskud – medlems- / aktivitetstilskud

DIS har deltaget i idrætsdebatten også omkring – hvordan udviklingen i de lokale medlems- / aktivitetstilskud har været.

Udviklingen i foreningernes medlems/aktivitetstilskud i de 5 regioner dækker over store forskelle i udviklingen i perioden 2007-2023. I Region Nordjylland har man haft et fald på knap 12% til 84 kroner. Region Syddanmark ligger markant hele 22 kroner lavere eller knap 42% under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet lå på 74 kroner pr. indbygger (2023).

Hvis vi kigger på 2024 budgetterne kan vi på landsplan plan se samme udgift pr. borger 74 kroner, men Nordjylland har dog indhentet noget af det tabte fra 2007.

3.38.73 – Frivillige Folkeoplysende Foreninger (typisk medlems/aktivitetstilskud)

Budget 2024

 

Region

Bruttoudgifter pr. indbygger

2007

Bruttoudgifter pr. indbygger

2023

Bruttoudgifter pr. indbygger

2024

Hovedstaden 87 91 92
Sjælland 71 72 73
Syddanmark 55 52 54
Midtjylland 63 68 67
Nordjylland 95 84 88
Hele Danmark 73 74 74

Da 20 kommuner netop har skåret i budgetterne for 2024 på Folkeoplysningsområdet, er det et fokusområde vi lokalt bør have øje på i de enkelte idrætsråd rundt om i kommunerne.

20. april 2024