IDAN en spændende og vigtig samarbejdspartner

Carl Holst, formand for IDAN og Danske Idrætsråd & Samvirker’s formand Jørn C. Nielsen drøftede samarbejdsflader, hvor at fremtidens idræts”danmark” naturligvis var omdrejningspunktet.

Uopdyrket viden indenfor idrættens verden er et vigtigt parameter og et fremtidig fælles interessefelt for begge organisationer.

IDAN samt DIS erklærede begge, det vigtige i at få analyseret idrætten til bunds til glæde for idrætten både på landsplan, men også lokalt.

 

21. marts 2023