24 idræts- og fritidsanlæg har i 2022 fået påbud om at udbedre fejl i elinstallationer og elektrisk udstyr.

105 idrætshaller, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter havde besøg fra Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2022. Formålet var at kontrollere elinstallationerne, og 24 steder viste det sig, at installationerne ikke levede op til kravene i elsikkerhedsloven. De har alle fået et påbud om at få bragt installationerne i orden. 12 steder var alt i orden, mens de resterende 69 steder fik vejledning om, hvilke ændringer de bør foretage i elinstallationerne.

– Elsikkerheden skal være i orden, hvor der færdes mange mennesker. Der må ikke være beskadigede eltavler eller defekte kabler, så der er risiko for at få elektrisk stød. Og mange steder er der også krav om, at eltavlen skal være opbygget, så et rum, hvor mange mennesker samles, ikke kan blive mørkelagt, hvis der opstår en fejl i elinstallationen, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Hold øje med skader
En generel problemstilling ved tilsynene var skader og manglende vedligeholdelse af elinstallationerne. Der var eltavler med skader i kapslingen, som skal beskytte mod at komme tæt på strømførende dele, og der var defekt elektrisk materiel, som burde have været udskiftet.

– I en idrætshal eller et fritidscenter er der mange fysiske aktiviteter, som slider på bygninger og installationer. Det giver en særlig forpligtelse til løbende at holde øje med, at alt er i orden, siger Evy Boe Madsen.

Der blev dog også fundet fejl, som var sket allerede da installationerne blev udført. Det drejede sig om installationer, hvor ledningssystemer og materiel ikke var korrekt installeret, men også om, at belysningen skal være fordelt på flere sikringsgrupper og RCD’er (fejlstrømsafbrydere) i eltavlen, hvis der er tale om lokaler, der kan rumme mere end 150 personer. Så må installationen ikke være opbygget, så en enkelt fejl kan afbryde alt lys i rummet.

– Kravet om, at belysningen skal være fordelt på flere RCD’er skyldes et hensyn til dem, der færdes i lokalerne. Det skal modvirke panik eller ulykker ved en pludselig strømafbrydelse, siger Evy Boe Madsen.

Hun minder om, at RCD’en bør afprøves jævnligt, gerne et par gange om året. Det sker ved at trykke på testknappen på RCD’en. Hvis den fungerer korrekt, vil strømmen blive afbrudt.

Færre fejl end i 2020
Kontrollen i 2022 var en opfølgning på en tilsvarende kontrol af idrætsanlæg i 2020. Da blev der gennemført 100 tilsyn og fundet 31 steder med overtrædelse af elsikkerhedsloven. Da var der otte steder, hvor alt var ok ved tilsynene.

– Vi har givet færre påbud i 2022 end i 2020, og det er glædeligt, at udviklingen er gået i den retning. Men det er fortsat få steder, hvor alt er i orden, hvilket i et sikkerhedsmæssigt perspektiv ikke er acceptabelt, siger Evy Boe Madsen.

Sikkerhedsstyrelsen vil nu, i samarbejde med brancheorganisationen HI, der dækker idræts- og fritidsanlæg, øge indsatsen og bevidstheden vedrørende elsikkerhed og dermed medvirke til at reducere antallet af fejl ved elinstallationerne. Det vil ske gennem organisationens nyhedsbrev og medlemsmagasin. Desuden arbejdes der på et webinar for organisationens medlemmer, hvor de generelle problemstillinger bliver gennemgået og der desuden er mulighed for at stille spørgsmål til konkrete temaer.

DIS er bekymret

Danske Idrætsråd & Samvirker er tilfreds med udvikling fra 2020 til 2022, men ser med bekymrende miner på at knap 25% at faciliteterne får påbud og det skal gerne forbedres fremover. Det er ikke acceptabelt, at der findes beskadigede eltavler eller defekte kabler, så der er risiko for at få elektrisk stød.