IFFD og DIS har fælles interesse

IFFD (Idræts- og Fritids- Faciliteter i Danmark) og Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) har en fælles interesse omkring idrætsfaciliteterne i Danmark.

En god dialog imellem formand Henrik Hvidesten og næstformand Holger Kortbek, begge IFFD og formand Jørn C. Nielsen og næstformand John Sørensen, DIS, hvorf omdrejningspunktet i særlig var idrætsfaciliteterne rundt omkring i kommunerne på dagsordenen.

 

4. april 2023