IDAN og DIS vil gerne styrke vidensgrundlaget indenfor den lokale idræt

Direktør Troels Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut (IDAN) drøftede med vores formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker interesse/snitflader, der gør at et samarbejde absolut vil skabe værdi for idrætten.
Begge er optaget af, at få etableret og styrket vidensgrundlaget indenfor idrætten, hvor vi endnu ikke har viden nok fortæller Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker
07. august 2023